خدمات فنی و مهندسی در تهران

شرکت نوین تهویه

فروش برج خنک کن کراس

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۷:۳۵ | شهرام مشاعی

ایستگاه هواشناسی

ساخت کشور هلند ثبت شرایط مختلف آب و هوایی از قبیل دما ، جهت باد ، سرعت باد ، میزان باران و رطوبت توسط ایستگاه هواشناسی و سنسورهای مربوطه انجام میگیرد. جهت...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ روز پیش | شرکت ره پویان جبهه سبز

شرکت خدمات فنی رهگشا شرکت رهگشا

شرکت خدمات فنی رهگشا شرکت رهگشا در زمینه تجهیزات جانبی پارکینگ ها فعالیت می نماید و با هدف افزایش فضای پارک خودرو ها در سطح شهر با استفاده از سیستم های مکان...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ روز پیش | شرکت خدمات فنی رهگشا شرکت رهگشا

لیست هندبوکها ، کاتالوگها و بانک های اطلاعاتی

تعداد Cd سال شرح نام بانک ردی...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۴ روز پیش | هادی رنجی