لوله جدار چاه در تهران

فروش 20000 نای سیمانی جهت چاه و یا قنات

فروش 20000 نای سیمانی جهت چاه و یا قنات با قیمت مناسب بفروش میرسد

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۳:۴۷ | مهندس شادمان