لوله سیاه - لوله داربست - نرخ روز لوله -بست صلیبی - تهران

داریوش ثانی: ۰۲۱۶۶۶۸۷۶۸۶ - ۰۹۱۲۱۹۷۸۲۳۲

لوله سیاه داربستی با کیفیت عالی و قیمت مناسب زیرقیمت کارخانه

داریوش ثانی

تهران > تهران

۰۲۱۶۶۶۸۷۶۸۶ - ۰۹۱۲۱۹۷۸۲۳۲

Email

تعداد بازدید: ۱۰۲۱

به روز رسانی: ۲ هفته پیش

شناسه آگهی: ۵۲۵۵۲۲

تازه های لوله داربست در تهران