انجام پروژه های شما با موضوعات جدید - تهران

شریفی: ۰۹۳۶۷۲۹۲۲۷۶

فروشگاه اینترنتی - نشریه الکترونیکی - سیستم هتل آنلاین - سیستم رای گیری آنلاین , صدها پروژه اماده دیگر پروژه های مه ندسی نرم افزار - تجزیه تحلیلrational r پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه تحلیل انجام پروژه های شما با موضوعات جدید با نرم افزار های rational rose - argouml - startuml و ... برخی دیگر پروژه های رشنال رز : 1 car parcing - پارکینگ ماشین ««رشنال رز»» 2 سیستم حضور و غیاب و محاسبه حقوق و دستمزد ««رشنال رز»» 3 سیستم مانیتورینگ نامه (دبیرخانه) ««رشنال رز»» 4 فروشگاه اینترنتی - درجه 1 ««رشنال رز»» 5 فروشگاه اینترنتی - درجه 2 ««رشنال رز» 6 پروژه سیستم آرشیو نرم افزار ( بانک اطلاعات نرم افزار ) ««رشنال رز»» 7 پروژه سیستم ثبت احوال طراحی شده با نرم افزار رشنال رز Rational Rose - همراه با نمودارهای کامل ««رشنال رز»» 8 سیستم خود پرداز - عابر بانک (ATM) ««رشنال رز»» 9 پروژه سیستم رزرو بلیط آنلاین ««رشنال رز»» 10 پروژه سیستم کتابخانه معمولی ««رشنال رز»» 11 پروژه سیستم کتابخانه دیجیتال درجه 1 ««رشنال رز»» 12 پروژه سیستم کتابخانه دیجیتال درجه 2 ««رشنال رز»» 13 پروژه سیستم دبیرخانه دیجیتال ««رشنال رز»» 14 پروژه سیستم تاکسی تلفنی ( آژانس ) ««رشنال رز»» 15 پروژه سیستم سایت آزمون ««رشنال رز»» 16 پروژه سیستم هتل ««رشنال رز»» 17 پروژه سیستم داروخانه ««رشنال رز»» 18 پروژه سیستم بیمه خدمات درمانی ««رشنال رز»» 19 پروژه سیستم بیمه ماشین ( بیمه خودرو ) ««رشنال رز»» 20 پروژه سیستم ثبت نام دانشگاه ««رشنال رز»» 21 پروژه سایت انجمن ««رشنال رز»» 22 پروژه سیستم آزمایشگاه بیمارستان ««رشنال رز»» 23 پروژه سیستم اداری ( کارگزینی ) ««رشنال رز» 24 پروژه سیستم انبار ««رشنال رز»» 25 پروژه سیستم آموزشگاه زبان ( زبانکده ) ««رشنال رز»» 26 پروژه سیستم نشریه الکترونیک ( نشریه دیجیتال ) ««رشنال رز»» 27 پروژه سیستم محاسبه کارکرد پرسنل ««رشنال رز»» 28 پروژه سیستم جامعه مجازی ««رشنال رز»» 29 پروژه سیستم کارت تغدیه (کارت سلف دانشگاه - کارت رزرو غذا ) ««رشنال رز»» نوشته شده توسط نویسنده | چاپ یادداشت | 0 نظر پروژه های مهندسی نرم افزار 1 شنبه 12 مهر 1393 ساعت 14:30 انجام پروژه های شما با موضوعات جدید با نرم افزار های rational rose - argouml - startuml و ... برخی دیگر پروژه های رشنال رز : 1 car parcing - پارکینگ ماشین ««رشنال رز»» 2 سیستم حضور و غیاب و محاسبه حقوق و دستمزد ««رشنال رز»» 3 سیستم مانیتورینگ نامه (دبیرخانه) ««رشنال رز»» 4 فروشگاه اینترنتی - درجه 1 ««رشنال رز»» 5 فروشگاه اینترنتی - درجه 2 ««رشنال رز» 6 پروژه سیستم آرشیو نرم افزار ( بانک اطلاعات نرم افزار ) ««رشنال رز»» 7 پروژه سیستم ثبت احوال طراحی شده با نرم افزار رشنال رز Rational Rose - همراه با نمودارهای کامل ««رشنال رز»» 8 سیستم خود پرداز - عابر بانک (ATM) ««رشنال رز»» 9 پروژه سیستم رزرو بلیط آنلاین ««رشنال رز»» 10 پروژه سیستم کتابخانه معمولی ««رشنال رز»» 11 پروژه سیستم کتابخانه دیجیتال درجه 1 ««رشنال رز»» 12 پروژه سیستم کتابخانه دیجیتال درجه 2 ««رشنال رز»» 13 پروژه سیستم دبیرخانه دیجیتال ««رشنال رز»» 14 پروژه سیستم تاکسی تلفنی ( آژانس ) ««رشنال رز»» 15 پروژه سیستم سایت آزمون ««رشنال رز»» 16 پروژه سیستم هتل ««رشنال رز»» 17 پروژه سیستم داروخانه ««رشنال رز»»

شریفی

تهران > تهران

۰۹۳۶۷۲۹۲۲۷۶

Email

تعداد بازدید: ۱۱۹۲

به روز رسانی: ۲ هفته پیش

شناسه آگهی: ۶۸۹۳۵۵

تازه های پایان نامه ، پروژه ، مقاله در تهران

انجام پایان نامه و پروژه دانشگاهی

انجام پایان نامه و پروژه دانشجویی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری برای رشته مدیریت ، مهندسی صنایع ، فنی و مهندسی

تهران | سمیرا سلیمی

مشاوره پایان نامه حقوقی تا سطح دکتری

خدمات مشاوره پایان نامه - ترجمه کتابهای انگلیسی ، ترجمه مقالات ، مشاوره در موضوع و وایان نامه و پرپوزال ، ، پایان نامه های دکتری با بهترین کیفیت ، تضمین بهتر...

تهران | جهانبخش