دمو رایگان نرم افزار پنگوئن آبی - تهران

موسوی: ۴۴۹۵۶۱۳۲-۶

با این نرم افزار دیگر نگران کارهای سخت حسابداریتان نخواهید بود برای دانلود و مشاهده ی دموی این نرم افزار شگفت انگیز به لینک زیر مراجعه نمایید: http://dl.irph.ir/user/amin/Blue-Penguin.zip نسخه جامع این نرم افزار دارای قابلیت های: • ارائه دفتر قانونی روزنامه • تنظیم صورت های مالی اساسی (ترازنامه،سود و زیان) •ثبت مشخصات کامل چک های پرداختی و دریافتی •گزارشات ویژه از چکها بر اساس تاریخ و مبلغ •گزارشات ریالی از چکها •صورت خلاصه چک ها(صادرشده /پاس شده/دریافت شده/درجریان وصول...) •گزارشات چک های برگشتی •اختصاص شماره سریال های دسته چک جهت کنترل چک های صادر شده •طبقه بندی مشتریان •حسابداری فروش به روش اقساطی و.... میباشد. برای اطلاعات بیشتر به سایت bpen.ir مراجعه نمایید. موسوی

موسوی

تهران > تهران

۴۴۹۵۶۱۳۲-۶

Email

تعداد بازدید: ۵۷۳

به روز رسانی: ۲ ماه پیش

شناسه آگهی: ۱۰۰۲۸۳۳

تازه های سایر نرم افزارها در تهران