نرم افزار مدیریت واحدهای زراعی - تهران

شرکت مهندسی آتی نگرمهر: ۶۶۹۶۷۶۲۰-۰۹۳۲۹۲۰۷۴۶۲۵

این نرم افزاربه منظور مدیریت واحدهای زراعی و باهدف کنترل فعالیتهای موردانجام درواحدها طراحی گردیده است. دراین نرم افزارامکان استفاده یک سرورویک کاربر میهمان به طور همزمان داده شده است وهمچنین کلیه اطلاعات موجود دردرجه اول به تفکیک نام قطعه وسال زراعی دسته بندی می شوند. ازجمله امکانات این نرم افزارمی توان به موارد زیراشاره کرد: دربخشی نقشه کامل اراضی موجوددرواحد زراعی نمایش داده شده و به کاربر این امکان راداده که بادادن اطلاعات نام قطعه وسال زراعی، به اطلاعات اجمالی ثبت شده درآن قطعه دستیابی داشته باشد. دربخش کاربری امکان تعریف کاربرهای متعدد بانام کاربری ورمزعبور مخصوص هرکدام توسط مدیر سیستم وامکان ویرایش،حذف وگزارشگیری ازکلیه کاربران را می دهد. بخش ورود اطلاعات،شامل وروداطلاعات قطعات، برداشت محصولات ازهر قطعه، مشخصات رانندگان، کارکردآبیاران،اطلاعات پرسنلی،مشخصات محصولات تولیدی مزرعه و... است. همچنین امکان ویرایش تمامی مواردثبت شده را به آسانی می دهد وحذف کلیه اطلاعات موجودرا فراهم می کند. دربخش گزارشات،گزارشات کاملی درقالب جداول وفرمها ازکلیه اطلاعات موجود دربانک اطلاعاتی با امکان فیلترینگ برحسب موارد موردنظر وقالبهای استانداردگزارشی ارائه می دهدو... کلیه اطلاعات موجود دردرجه اول به تفکیک نام قطعه وسال زراعی دسته بندی می شوند. ازجمله امکانات این نرم افزارمی توان به موارد زیراشاره کرد: بخش کروکی اراضی: دراین بخش نقشه کامل اراضی موجوددرواحد زراعی نمایش داده شده وکاربرباکلیک روی هرقطعه می تواند به اطلاعات اجمالی ثبت شده درآن قطعه دستیابی داشته باشد. بخش کاربری: امکان تعریف کاربرهای متعددبانام کاربری ورمزعبور مخصوص هرکدام توسط مدیر سیستم را می دهد. بخش ورود اطلاعات: شامل ورود اطلاعات قطعات، برداشت محصولات ازهر قطعه، مشخصات رانندگان، کارکردآبیاران،اطلاعات پرسنلی،مشخصات محصولات تولیدی مزرعه و... . بخش ویرایش اطلاعات: اامکان ویرایش وحذف کلیه اطلاعات موجودرا فراهم می کند. بخش گزارشات: گزارشات کاملی درقالب جداول وفرمها ازکلیه اطلاعات موجود دربانک اطلاعاتی با امکان فیلترینگ برحسب موارد موردنظر ارائه می دهد. دستیابی به برنامه: این نرم افزاردردونسخه سرور (SERVER EDITION ) وکامپیوتر میهمان (CLIENT EDITION) آماده استفاده است . روی کامپیوترسرور نسخه مربوط به خودش رانصب نموده وازآن استفاده می کنیم وهمچنین درموردCLIENT‌ است که روی کامپیوترغیرسرور نصب می شود. بخش های سیستم: هدف نرم افزار:دستیابی به برنامه: ورود به سیستم: کاربابخشهای مختلف نرم افزار: دستیابی به بخش هااز نوارمنوی برنامه دستیابی به بخش ها باکلیک راست: دستیابی به بخش ها ازطریق ردیف دکمه های عمودی وافقی:وروداطلاعات اولیه قطعات: ثبت اطلاعات: خالی کردن محتویات فرم: حذف یک رکورد ثبت شده: اطلاعات کاربری:تعریف کاربرجدید: ویرایش اطلاعات کاربران: حذف کاربر: گزارش گیری ازکاربران ثبت شده درسیستم: کار بادکمه های وروداطلاعات وگزارشات: اطلاعات قطعه: آزمایش خاک: مشخصات کشت: عملیات خاک ورزی:ماشین آلات: مشخصات آبیاران: عملیات آبیاری: تنک ووجین: برداشت: مشخصات بذر: کودسرک ماکرو: کودسرک میکرو: حشره کش: علف کش: قارچ کش:کارکرد آبیاران برداشت قطعه: راننده ها: پرسنل: سیب زمینی: چغندرقند:اجمالی مدیریت: جستجوی اطلاعات ثبت شده،ویرایش وگزارشگیری: اطلاعات مشخصات قطعه: اطلاعات راننده ها: اطلاعات کارکردآبیاران:اطلاعات برداشت ازقطعه:اطلاعات پرسنل:اطلاعات سیب زمینی: اطلاعات چغندرقند:اطلاعات اجمالی مدیریت: نقشه قطعات: ******************************** آتی نگر مهر ، پیشرو در آموزش ، تحقیقات،فناوری اطلاعات و اجرا آدرس:تهران- خیابان انقلاب- روبروی دانشگاه تهران- ساختمان 310 تلفن تماس: 66968248- 09392074625 وب سایت: www.atinegaremehr.ir ایمیل: atinegaremehr@gmail.com کاربرگرامی: جهت اطلاع از تاریخ دقیق برگزاری دوره ها به سامانه 300084150424 پیامک بزنید و جهت خرید اینترنتی لوح آموزشی به سایت www.atishop.atinegaremehr.ir مراجعه فرمایید.

شرکت مهندسی آتی نگرمهر

تهران > تهران

۶۶۹۶۷۶۲۰-۰۹۳۲۹۲۰۷۴۶۲۵

Email

تعداد بازدید: ۱۴۳۳۲

به روز رسانی: امروز ۰۰:۲۷

شناسه آگهی: ۲۱۹۲۴۸

تازه های سایر نرم افزارها در تهران