نقل و انتقال ارزی بین المللی - تهران

عل حاتمی: ۰۹۳۸۲۴۹۶۶۴۹

نقل و انتقال از هر کشور دنیا به سایر کشور ها به هرمیزان و با هر مبلغ با هر واحد پولی در هر زمان از شبانه روز ظرف کمترین زمان ممکن امکان پذیر است. نرخ کارمزد: تنها3.7درصد تخفیف برای مبالغ سنگین تنها یک تماس: روش انجام کار: انتقال مستقیم (TT) بحساب ما و ارائه ضمانت تا واریز به حساب شماست(برای حتی یک ساعت) پرینت حساب ما گویای کار ماست اولویت کار ماباشرکت های خصوصی و بین المللی معتبر است

عل حاتمی

تهران > تهران

۰۹۳۸۲۴۹۶۶۴۹

تعداد بازدید: ۲۴۸

به روز رسانی: ۱ هفته پیش

شناسه آگهی: ۱۰۰۳۲۹۹

تازه های حسابداری و حسابرسی در تهران

فاکتور رسمی

ارائه فاکتور رسمی از شرکتها و کارخانجات همراه با گزارش فصلی تسلیم اظهارنامه مالیاتی در اسرع وقت. همکاری با موسسات حسابداری ارائه فاکتور رسمی از شرکتها و کا...

تهران | علیپور

مشاوره تخصصی مالی و حسابداری و مالیاتی

17 سال سابقه حسابرسی و حسابداری و مدیریت مالی شرکت های معتبر -تسلط کامل به کلیه امور مالی و حسابداری -مشاوره تخصصی مالی و حسابداری و مالیاتی - بررسی و حس...