مشاوره پایان نامه و تحلیل های آماری - تهران

سعید درخشی: ۰۹۱۴۶۶۲۲۴۴۰

++++++ آمارکده ++++++ خدمات گروه مشاوره آمارکده: 1- ارائه موضوعات روز پایان نامه به همراه مقالات بیس و پایه 2- ارائه پروپزال پیشنهادی برای پایان نامه 3- ارائه پیشینه های تحقیق از بین مقالات خارجی و داخلی 4- تشریح متغیرهای تحقیق و نحوه سنجش و فرضیه سازی و محاسبات متغیرها 5- ارائه تحلیل های آماری پیشرفته و دقیق برای فرضیات با نرم افزارهای SPSS و Eviews , .... 6- ارائه نتیجه گیری های حاصل از تحقیق و پیشنهادات برای آینده 7- استخراج مقالات معتبر از پایان نامه و چاپ در نشریات معتبر ارائه تحلیل های آماری و اقتصاد سنجی پایان نامه نویسی و مقاله نویسی ارائه اطلاعات مالی شرکتهای بورسی درخشی 0 44 22 66 0914

سعید درخشی

تهران > تهران

۰۹۱۴۶۶۲۲۴۴۰

Email

تعداد بازدید: ۸۸۷

به روز رسانی: ۳ هفته پیش

شناسه آگهی: ۱۰۱۳۲۰۴

تازه های حسابداری و حسابرسی در تهران

فاکتور رسمی

ارائه فاکتور رسمی از شرکتها و کارخانجات همراه با گزارش فصلی تسلیم اظهارنامه مالیاتی در اسرع وقت. همکاری با موسسات حسابداری ارائه فاکتور رسمی از شرکتها و کا...

تهران | علیپور

مشاوره تخصصی مالی و حسابداری و مالیاتی

17 سال سابقه حسابرسی و حسابداری و مدیریت مالی شرکت های معتبر -تسلط کامل به کلیه امور مالی و حسابداری -مشاوره تخصصی مالی و حسابداری و مالیاتی - بررسی و حس...