مهدی غفاری -مشاور مالی و مالیاتی - تهران

مهدی غفاری: ۷۷۱۸۶۴۵۹

حسابداری، اظهارنامه مالیاتی، حسابرسی و خدمات قابل ارائه در زمینه های: عملیات حسابداری: 1) انجام کلیه عملیات حسابداری و مالی شرکتها) و موسسات، 2) تهیه و تنظیم دفاتر قانونی و اظهارنامه مالیاتی -گزارش فصلی - ارزش افزوده 3) ارائه مشاوره مالی، 4) تهیه صورتهای مالی اشخاص حقوقی وگزارشات حسابرسی صورت هایمالی جهت ارایه به دارایی نقص صفر استاندارد انجام درست کار در بار اول است عضو انجمن حسابداراران خبره ایران فرجام 77186459 شریعتی 88410789 همراه 09125873029

مهدی غفاری

تهران > تهران

۷۷۱۸۶۴۵۹

Email

تعداد بازدید: ۴۳۴۹

به روز رسانی: ۳ هفته پیش

شناسه آگهی: ۱۰۸۵۳۶۸

تازه های حسابداری و حسابرسی در تهران

فاکتور رسمی

ارائه فاکتور رسمی از شرکتها و کارخانجات همراه با گزارش فصلی تسلیم اظهارنامه مالیاتی در اسرع وقت. همکاری با موسسات حسابداری ارائه فاکتور رسمی از شرکتها و کا...

تهران | علیپور

مشاوره تخصصی مالی و حسابداری و مالیاتی

17 سال سابقه حسابرسی و حسابداری و مدیریت مالی شرکت های معتبر -تسلط کامل به کلیه امور مالی و حسابداری -مشاوره تخصصی مالی و حسابداری و مالیاتی - بررسی و حس...