مشاوره پایان نامه های حسابداری - تهران

سعید درخشی: ۰۹۱۴۶۶۲۲۴۴۰

.......پایان نامه حسابداری....... تیم تخصصی آمارکده خدمات زیر را ارائه می کند: 1- مشاوره و تهیه و تنظیم پایان نامه های حسابداری در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری 2- تهیه مقالات روز برای چاپ در نشریات داخلی و خارجی 3- تجزیه و تحلیل داده های آماری از طریق نرم افزار های SPSS و EVIEWS و.... آماده سازی فصل 4 پایان نامه 4- ارائه داده های آماری و اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در شرکتهای بورسی 5- ارائه تحلیل های آماری برای شرکتهای خصوصی و دولتی و پروژه های تجاری 6- ارائه تحلیل های آماری برای مدیران فروش از روند بازار و روند فروش های خود بصورت ریز و کل 7- ارائه تحلیل های آماری برای مدیران مالی جهت بررسی روند حساب های هزینه، درآمد و تولید و سایر حسابها و .... جهت هماهنگی: درخشی 0 44 22 66 0914

سعید درخشی

تهران > تهران

۰۹۱۴۶۶۲۲۴۴۰

Email

تعداد بازدید: ۱۵۳۱

به روز رسانی: ۱ ماه پیش

شناسه آگهی: ۱۰۸۶۶۲۲

تازه های حسابداری و حسابرسی در تهران

فاکتور رسمی

ارائه فاکتور رسمی از شرکتها و کارخانجات همراه با گزارش فصلی تسلیم اظهارنامه مالیاتی در اسرع وقت. همکاری با موسسات حسابداری ارائه فاکتور رسمی از شرکتها و کا...

تهران | علیپور

مشاوره تخصصی مالی و حسابداری و مالیاتی

17 سال سابقه حسابرسی و حسابداری و مدیریت مالی شرکت های معتبر -تسلط کامل به کلیه امور مالی و حسابداری -مشاوره تخصصی مالی و حسابداری و مالیاتی - بررسی و حس...