آمورش حسابداری بازرگانی - تهران

مهدی گودرزی: ۰۹۳۵۴۵۴۸۶۲۸

دوره های تدریس خصوصی امور مالی و اداری. -حسابداری دستی -حسابداری با نرم افزار -آمزش تهیه لیست حقوق و دست مزد -آموزش تهیه لیست بیمه دستی و با استفاده از نرم افزار -آموزش کاربرد نرم افزار اکسل در حسابداری -آموزش تهیه خلاصه وضیعیت حقوق ماهانه سازمان مالیاتی -تهیه صورت های مالی، دفاتر قانونی، اظهارنامه مالیاتی -مشاوره مالی و مدیریت مالی به علاوه آماده به همکاری به صورت پاره وقت _آموزش حسابداری کاربردی مخصوص مدیران(جهت کنترل و نظارت بر بخش مالی) _آموزش حسابداری کاربردی مخصوص افراد علاقه مندان به فعالیت در امور مالی.

مهدی گودرزی

تهران > تهران

۰۹۳۵۴۵۴۸۶۲۸

Email

تعداد بازدید: ۷۱۱۶

به روز رسانی: ۱ هفته پیش

شناسه آگهی: ۱۴۴۱۸۸

تازه های حسابداری و حسابرسی در تهران

فاکتور رسمی

ارائه فاکتور رسمی از شرکتها و کارخانجات همراه با گزارش فصلی تسلیم اظهارنامه مالیاتی در اسرع وقت. همکاری با موسسات حسابداری ارائه فاکتور رسمی از شرکتها و کا...

تهران | علیپور

مشاوره تخصصی مالی و حسابداری و مالیاتی

17 سال سابقه حسابرسی و حسابداری و مدیریت مالی شرکت های معتبر -تسلط کامل به کلیه امور مالی و حسابداری -مشاوره تخصصی مالی و حسابداری و مالیاتی - بررسی و حس...