گزارش حسابرسی ، انجام خدمات حسابرسی مالی - تهران

مجتبی نوروزی: ۰۹۱۲۴۰۲۰۱۷۶

((( گزارش فوری حسابرسی ، انجام خدمات حسابرسی مالی ))) گزارش حسابرسی جهت بانک ، دارائی ، مناقصه و مهاجرت. گزارش حسابرسی برای واحد های صرافی جهت ارایه به بانک مرکزی. گزارش حسابرسی برای پیمانکاران جهت شرکت در مناقصه مشاوره در خصوص نحوه تنظیم دفاترقانونی بر اساس آیین نامه تحریر دفاتر جهت جلوگیری از رد دفاتر توسط موسسه حسابرسی در تهران مشاوره در خصوص تهیه اسناد و مدارک مالی جهت جلوگیری از تشخیص مالیات به صورت علی الراس مشاوره در خصوص قوانین مالیاتی شامل مسائل مطرح از جمله الزامات و جرائم مرتبط با موارد زیر: 1 - مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی وحقوقی 2 - مالیات تکلیفی 3 - مالیات بر درآمد اجاره ، بر حقوق ، بر ارزش افزوده 4 - انجام کلیه امور حسابداری و خدمات مالی و برون سپاری امور حسابداری موسسه ما آمادگی خود را برای انجام کلیه امور حسابرسی شرکتها و نهادهای خصوصی اعلام میدارد. ارایه گزارش حسابرسی و با قیمتی مناسب

مجتبی نوروزی

تهران > تهران

۰۹۱۲۴۰۲۰۱۷۶

Email

تعداد بازدید: ۶۸۲۹

به روز رسانی: امروز ۰۰:۰۷

شناسه آگهی: ۵۹۸۷۴۸

تازه های حسابداری و حسابرسی در تهران

فاکتور رسمی

ارائه فاکتور رسمی از شرکتها و کارخانجات همراه با گزارش فصلی تسلیم اظهارنامه مالیاتی در اسرع وقت. همکاری با موسسات حسابداری ارائه فاکتور رسمی از شرکتها و کا...

تهران | علیپور

مشاوره تخصصی مالی و حسابداری و مالیاتی

17 سال سابقه حسابرسی و حسابداری و مدیریت مالی شرکت های معتبر -تسلط کامل به کلیه امور مالی و حسابداری -مشاوره تخصصی مالی و حسابداری و مالیاتی - بررسی و حس...