شرکتهای موفق در خصوص تکالیف مالیاتی چگونه اند ؟؟ - تهران

محسن نکوئی: ۰۹۱۹۴۶۴۰۷۹۹

اساس توانائی موفقیت مالی ،دانائی است . خدمات حسابداری : 1-طراحی و استقرار سیستمهای مالی : طراحی سیستم جامع مالی و کدینگ یونیک متناسب با نوع فعالیت مجموعه و استقرارآن. استقرار سیستم بهای تمام شده جهت محاسبه قیمت تمام شده کالای ساخته شده . استقرار سیستم کاست کنترل برای مجموعه هتلها و رستورانها و محاسبه بهای تمام شده اغذیه و خدمات . طراحی و استقرار سیستم انبار متناسب به فعالیت بنگاه اقتصادی . طراحی و استقرار سیستم جمع داری اموال و دارائیهای ثابت . ارائه پیشنهاد و مشاوره در انتخاب و تهیه نرم افزار و بازنگری نرم افزاری و سخت افزاری سیستم مالی موجود و ارتقاءآن متناسب با حجم و موضوع فعالیت موسسه . 2-عملیات اجرایی خدمات مالی : انجام کلیه عملیات مالی و حسابداری شرکتها ، موسسات ،هتلها. تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالیانه و میان دوره ای مطابق با استانداردهای ملی. تهیه و تنظیم بودجه های عملیاتی سالیانه و دوره ای . تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و ارائه گزارشات تحلیلی . اجرای عملیات اصلاح حساب و رفع اختلاف حساب و تائید مانده حسابها با سایر شرکتها و اشخاص. انجام حسابرسی داخلی و همچنین پیش حسابرسی تامین اجتماعی . اجرای سیتم اموال و دارائیهای ثابت و محاسبه استهلاک و پلاک کوبی اموال . اجرای سیستم پرسنلی و حقوق و دستمزد و محاسبات آن وتهیه لیست بیمه و مالیات بر حقوق و دستمزد. 3- خدمات مالیاتی و بیمه ای : ارائه مشاوره و راهکارهای مالیاتی و اجرای صحیح قوانین مالیاتی جهت جلوگیری از پرداخت جرائم و مالیات مضاعف . تهیه و تنظیم دفاتر قانونی طبق قوانین مالیاتی کشور و آئین نامه تحریر دفاتر . تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده . تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی . ارائه مشاوره در ارتباط با رعایت قوانین بیمه تامین اجتماعی و بالاخص قراردادهای پیمانکاری از مرحله اخذ کد کارگاه تا اخذ مفاصا حساب تامین اجتماعی و ارائه راهکارهای مناسب بمنظور جلو گیری از جرائم احتمالی . تهیه و تنظیم لوایح دفاعیه و حضور در جلسات هیات بدوی و تجدید نظر سازمان تامین اجتماعی و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه . سرمایه ما ، اعتماد شماست . موفق و موید باشید http://www.poyahesab.com info@poyahesab.com تلفن تما س : 09194640799

محسن نکوئی

تهران > تهران

۰۹۱۹۴۶۴۰۷۹۹

Email

آدرس: خ انقلاب خ سعدی خ هدایت پ 20

تعداد بازدید: ۴۰۳

به روز رسانی: ۲ هفته پیش

شناسه آگهی: ۸۹۱۶۲۶

تازه های حسابداری و حسابرسی در تهران

فاکتور رسمی

ارائه فاکتور رسمی از شرکتها و کارخانجات همراه با گزارش فصلی تسلیم اظهارنامه مالیاتی در اسرع وقت. همکاری با موسسات حسابداری ارائه فاکتور رسمی از شرکتها و کا...

تهران | علیپور

مشاوره تخصصی مالی و حسابداری و مالیاتی

17 سال سابقه حسابرسی و حسابداری و مدیریت مالی شرکت های معتبر -تسلط کامل به کلیه امور مالی و حسابداری -مشاوره تخصصی مالی و حسابداری و مالیاتی - بررسی و حس...