خدمات حسابداری و کلیه خدمات مالی و مالیاتی - تهران

سید امین حسین زاده: ۰۹۱۲۶۷۵۰۰۶۲

انجام کلیه امور مالی و مالیاتی و اجرای سیستمها و نرم افزار های مالی ،صورتهای مالی،گزارشات مدیریتی و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی توسط مدیر مالی و کارشناس ارشد مدیریت مالی

سید امین حسین زاده

تهران > تهران

۰۹۱۲۶۷۵۰۰۶۲

تعداد بازدید: ۱۰۴

به روز رسانی: دیروز ۱۵:۱۶

شناسه آگهی: ۹۱۸۳۸۵

تازه های حسابداری و حسابرسی در تهران

فاکتور رسمی

ارائه فاکتور رسمی از شرکتها و کارخانجات همراه با گزارش فصلی تسلیم اظهارنامه مالیاتی در اسرع وقت. همکاری با موسسات حسابداری ارائه فاکتور رسمی از شرکتها و کا...

تهران | علیپور

مشاوره تخصصی مالی و حسابداری و مالیاتی

17 سال سابقه حسابرسی و حسابداری و مدیریت مالی شرکت های معتبر -تسلط کامل به کلیه امور مالی و حسابداری -مشاوره تخصصی مالی و حسابداری و مالیاتی - بررسی و حس...