خدمات حسابداری - تهران

معین کفایتی: ۰۲۱۸۸۰۲۸۲۳۸ - ۸۸۳۵۸۱۶۲ - ۸۸۳۵۸۰۴۹ - ۸۸۰۲۵۴۰۸

موسسه خدمات مالی و مالیاتی پاد گستر خدمات حسابداری این مجموعه در حوزه های مختلف مالی و بصورت زیر انجام میشود: تنظیم لیست های صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 مشاوره مالیاتی در زمینه پرونده های در گردش مالیاتی مشاوره مالیاتی به شرکتهای تازه تاسیس مشاوره مالیاتی جهت جلوگیری از جرائم مالیاتی ارائه راهکارهای مالیاتی جهت بهره مندی از معافیتهای مالیاتی تدوین چارت مالی جهت بهینه سازی سیستم حسابداری انواع مشاوره مالی جهت بهبود و پیشرفت مالی شرکت مشاوره تخصصی مدیریت ، مالی و سرمایه گذاری خدمات نرم افزار حسابداری متناسب با فعالیت شرکتها مشاوره در خصوص انتخاب نرم افزار مالی ،متناسب با فعالیت واحد اقتصادی تبدیل سیستم حسابداری دستی به مکانیزه بر اساس اصول استاندارد خدمات آموزش حسابداری بصورت کاملا کاربردی ” همیشه مدیران آگاه خدمات حسابداری شرکت خود را به یک مجموعه میسپارند تا یک فرد”

معین کفایتی

تهران > تهران

۰۲۱۸۸۰۲۸۲۳۸ - ۸۸۳۵۸۱۶۲ - ۸۸۳۵۸۰۴۹ - ۸۸۰۲۵۴۰۸

تعداد بازدید: ۶۶

به روز رسانی: ۲ هفته پیش

شناسه آگهی: ۹۷۸۴۷۷

تازه های حسابداری و حسابرسی در تهران

فاکتور رسمی

ارائه فاکتور رسمی از شرکتها و کارخانجات همراه با گزارش فصلی تسلیم اظهارنامه مالیاتی در اسرع وقت. همکاری با موسسات حسابداری ارائه فاکتور رسمی از شرکتها و کا...

تهران | علیپور

مشاوره تخصصی مالی و حسابداری و مالیاتی

17 سال سابقه حسابرسی و حسابداری و مدیریت مالی شرکت های معتبر -تسلط کامل به کلیه امور مالی و حسابداری -مشاوره تخصصی مالی و حسابداری و مالیاتی - بررسی و حس...