انجام کلیه امور حسابداری و حسابرسی - تهران

قاضی: ۰۹۱۲۳۷۸۴۸۰۲ - ۰۹۳۷۳۵۸۴۱۴۶ - ۰۲۱۴۶۸۰۰۴۲۶

انجام کلیه امور حسابداری و حسابرسی توسط حسابداران حرفه ای و متعهد با بیش از 20 سال سابقه فعالیت در امور حسابداری و حسابرسی از قبیل : • خدمات حسابداری مالی و مالیاتی ، تولیدی ، پیمانکاری ، بازرگانی و خدماتی • مشاوره مالی ، مشاوره مالیاتی ، مشاوره بیمه تامین اجتماعی و بیمه قراردادها • تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده و گزارش ارزش افزوده • تنظیم و ارسال گزارش خرید و فروش فصلی – معاملات فصلی • بررسی و نظارت بر امور معاملات فصلی شرکت از قبیل فاکتور فروش و فاکتور خرید جهت رسیدگی به ماده 169 مکرر قانون مالیات جهت بررسی صورتحساب های رسمی و فاکتور رسمی از بابت معتبر بودن گواهی ارزش افزوده شرکت های طرف حساب. • تهیه و تنظیم صورت های مالی حسابرسی شده جهت ارائه به بانک ها جهت اخذ وام و شرکت در مناقصه های دولتی و خصوصی • تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد و اظهارنامه الکترونیکی سال 95 • معرفی و اعزام حسابدار متخصص به صورت تمام وقت و پاره وقت تحت نظارت کامل توسط مدیران با تجربه • انجام امور حسابداری جاری شرکت ها و واحد های صنعتی و واحد های صنفی به صورت استقرار نیرو و برونسپاری . • تحریر دفاتر قانونی و پلمپ شده • پیگیری معافیت های مالیاتی ، اخذ بخشودگی جرائم و تهیه مفاصاحساب های مالیاتی • پیگیری معافیت های مالیات بر ارزش افزوده ، اخذ بخشودگی جرائم ارزش افزوده و تقسیط بدهی ارزش افزوده و تهیه گواهی ارزش افزوده . • پیگیری امورمالیاتی در وصول اجراء در سیستم مالیاتی • انجام حسابرسی داخلی شرکت ها و ارائه گزارش رسمی به هیئت مدیره. • خدمات حسابرسی بیمه ، بیمه تامین اجتماعی ، پیش حسابرسی بیمه • مدیریت مالی کلیه شرکت ها به صورت تمام وقت و پاره وقت • ثبت شرکت و پیگیری امور ثبتی شرکت ها جهت تهیه کد اقتصادی ، ثبت تغییرات و تنظیم صورتجلسه مجامع عمومی شرکت ها . • انجام امور تصفیه و انحلال شرکت ها . • طرح لایحه و دفاع مالیاتی و بیمه و حل اختلافات مالیالتی و حضور در هیئات های حل اختلاف • تهیه و تنظیم طرح توجیه اقتصادی جهت گرفتن وام • تهیه و راه اندازی سیستم و نرم افزار حسابداری ، انبارداری و حقوق و دستمزد • سازماندهی ، ساماندهی و اصلاح واحد امور مالی اشخاص حقیقی و حقوقی

قاضی

تهران > تهران

۰۹۱۲۳۷۸۴۸۰۲ - ۰۹۳۷۳۵۸۴۱۴۶ - ۰۲۱۴۶۸۰۰۴۲۶

Email

آدرس: صادقیه

تعداد بازدید: ۱۲۰

به روز رسانی: ۱ هفته پیش

شناسه آگهی: ۹۷۸۷۲۹

تازه های حسابداری و حسابرسی در تهران

فاکتور رسمی

ارائه فاکتور رسمی از شرکتها و کارخانجات همراه با گزارش فصلی تسلیم اظهارنامه مالیاتی در اسرع وقت. همکاری با موسسات حسابداری ارائه فاکتور رسمی از شرکتها و کا...

تهران | علیپور

مشاوره تخصصی مالی و حسابداری و مالیاتی

17 سال سابقه حسابرسی و حسابداری و مدیریت مالی شرکت های معتبر -تسلط کامل به کلیه امور مالی و حسابداری -مشاوره تخصصی مالی و حسابداری و مالیاتی - بررسی و حس...