حسابداری و حسابرسی در تهران

پروژه تاسیسات مکانیکی و برقی

پروژه تاسیسات مکانیکی و برقی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی تاسیسات تبرید تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان چیلر تراکمی دودکش و انواع آن سیستمهای نوین تاسیساتی ت...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | حمید

فاکتور رسمی

ارائه فاکتور رسمی از شرکتها و کارخانجات همراه با گزارش فصلی تسلیم اظهارنامه مالیاتی در اسرع وقت. همکاری با موسسات حسابداری ارائه فاکتور رسمی از شرکتها و کا...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | علیپور

انجام خدمات حسابداری و ثبت دفاترقانونی در اسرع وقت

کارشناس ارشد امور مالی با بیش از 32 سال سابقه کار،ارائه کلیه فعالیتهای امور مالی،حسابداری از صدور سند تا ثبت دفاتر قانونی ،تنظیم اظهار نامه مالیاتی،بستن حساب...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | فرحناز ابراهیمی

انتقال و کانورت اطلاعات

تبدیل هر نوع فایل به سیستمهای مالی و حسابداری رایورز / گردش منابع و وجوه نقد/ انبار / فروش / حقوق / اموال / سهام و هر گونه ارتباط بین سیستمهای رایورز با سایر...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | حسینیان

تحلیلگران داده ارقام-مهدی غفاری مشاور مالی

خدمات حسابداری تحلیلگران داده ارقام در نظر دارد برای تامین نظر مدیران شرکتها حسابرسی را بوسیله کادر مجرب خود انجام داده وبعنوان مشاور شمارا همراهی نماید ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | مهدی غفاری

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راستگویان

انجام کلیه خدمات حسابداری و حسابرسی و مدیریت مالی برای بنگاههای تولیدی و خدماتی و بازرگانی و پیمانکاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری و حسابداران رسمی و خبره ش...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | راستگویان

حسابداری و حسابرسی مالیاتی

آماده ارائه خدمات مالی و حسابرسی مالیاتی 88786354-88786391-88799115 فاکس 88795396

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | تدوین حساب سپهر