تجهیزات بیوتکنولوژی و ژنتیک در تهران

واردات و فروش انواع محیط های کشت سلولی

واردات و فروش انواع محیط های کشت سلولی جانوری،گیاهی، حشره انواع محیط کشتهای سلولی جانوری، گیاهی، حشره و سایر فراورده های مورد استفاده در فرایندهای کشت سل...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | سماژن گستر

فروش انواع سیستم های الکتروفورزی

شرکت دنا ژن تجهیز واقع در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس تولید کننده انواع تجهیزات آزمایشگاهی و مراکز تحقیقاتی از قبیل الکتروفورز افقی, الکتروفورز عمود...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | DeNA Gene

اسپکتروفتومتر UV-VIS میکرودراپ ساخت کمپانی BIO-DL

فروش اسپکتروفتومتر با بهترین قیمت یک اسپکتروفتومتر ایده آل برای اندازه گیری های مناسب غلظت نوکلئیک اسید و خلوص نمونه های نوکلئیک اسید بدون رقیق سازی همچن...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | ویتا طب کوشا