آپارتمان88مترمختاری تهران فروش یامعاوضه باآپارتمان - تهران

شهبازی: ۰۲۱ ۶۵۵۷۲۸۵۶-۸ - ۰۲۱۶۵۵۰۲۸۱۱ - ۰۲۱۶۵۵۰۲۸۱۱-۲۰ - ۰۲۱۶۵۵۰۲۸۱۱۵ - ۰۹۱۲۸۹۰۵۴۹۴ - ۶۵۵۰۲۸۱۴

88مترواقع درتهران راه آهن مختاری فروش ویامعاوضه باآپارتمان مشهد ویاآپارتمان شهرک اندیشه تهران قیمت متری 2500000 هزارتومان تلفن تماس : 09124492078

شهبازی

تهران > تهران

۰۲۱ ۶۵۵۷۲۸۵۶-۸ - ۰۲۱۶۵۵۰۲۸۱۱ - ۰۲۱۶۵۵۰۲۸۱۱-۲۰ - ۰۲۱۶۵۵۰۲۸۱۱۵ - ۰۹۱۲۸۹۰۵۴۹۴ - ۶۵۵۰۲۸۱۴

Email

تعداد بازدید: ۱۳۳

به روز رسانی: ۳ ماه پیش

شناسه آگهی: ۱۱۲۴۴۵۷

تازه های خرید و فروش آپارتمان در تهران