آب بندی مخازن در تهران

نشتی گیری و آب بندی مخازن خانگی و صنعتی

نشتی گیری ،  آب بندی مخازن پلاستیکی و فلزی تعمیر و درزگیری و نشتی گیری انواع  مخازن پلاستیکی و فلزی در تخصص ... قابل تعمیر است. این سیستم آب  بندی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ ماه پیش | وحید آشفته