بسته بندی در منزل در تهران

جویای کار بسته بندی در منزل

خانم جوان هستم،26ساله ،لیسانس ،مشتاق کار  بسته بندی در منزل هستم.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | شیما شاه محمدی

جویای کار بسته بندی در منزل

من جویای کار  بسته بندی در منزل هستم.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ سال پیش | یوسفی

جویای کار بسته بندی در منزل

خانه دارم دنبال کار  بسته بندی در منزل هستم

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ سال پیش | Morteza

جویای کار بسته بندی در منزل

میخواهم در  منزل کار  بسته  بندی حبوبات انجام دهم

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ سال پیش | نازنین

جویای کار بسته بندی در منزل هستم

جویای کار در  منزل هستم ترجیحا  بسته  بندی ...باشد بهتر است کار  بسته  بندی با کیفت عالی انجام میدهم

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ سال پیش | امانی