تامین مهندس جهت رتبه بندی در تهران

تامین مهندس جهت رتبه بندی

ز کلیه  مهندسین عمران،معماری،زمینشناسی،برق و...با حداقل 3 سات سابقه ی بیمه  جهت  رتبه  بندی دعوت به عمل می اید. تسویه نقدی می باشد.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | مینا فتوحی

تامین مهندس جهت رتبه بندی

از کلیه  مهندسین عمران،معماری،زمینشناسی،برق و...با حداقل 3 سات سابقه ی بیمه  جهت  رتبه  بندی دعوت به عمل می اید. تسویه نقدی می باشد.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر