تحلیل آماری در تهران

تحلیل آماری به کمک نرم افزاری SPSS و Lisrel

*  تحلیل آماری به کمک نرم افزاری spss و... مباحث پایان نامه به استاد راهنما

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۴ روز پیش | محمد رضا حشمتی

پایان نامه, تحلیل آماری با lisrel , SPSS , PLS

پایان نامه ,  تحلیل آماری با lisrel , spss , pls مشاوره... تحقیق با نرم افزارهای spss و minitab *تحلیل  آماری پایان نامه با spss و lisrel...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۴ روز پیش | محمد رضا حشمتی

تحلیل آماری با نرم افزار های spss و lisrel وamos

خدمات زیر در کمترین زمان... های دانشگاهی ( روش تحقیق ، جامعه  آماری ، روش های نمونه گیری ، روش های جمع آوری اطلاعات ، نحوه تجزیه و  تحلیل اطلاعات ، محاسبه روایی...  تحلیل آماری

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | محمد رضا حشمتی

تحلیل آماری با Spssو دیگر نرم افزارها

 تحلیل آماری با spss و دیگر نرم افزارها... پروژه سرای اوج دانش

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | اوج دانش

انجام تحلیل آماری با نرم افزار

انجام  تحلیل آماری با نرم افزارهای spss و lisrel، ahp, topsis، eviews، matlab و super decision. 09107649001

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | انجام پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری نگارش مقاله