راه اندازه شبکه در تهران

RACK – SUB RACK - UPS – RACK OUTDOOR-CAFOO-ELFOO

rack – sub rack - ups – rack... کامپیوتری با قابلیت کنترل از  راه دور تحت  شبکه مجهز به انواع سنسور –ساب... با کلید و پریز و امکان تولید در  اندازه

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۲۲:۰۸ | صیادی