سالن صنعتی در تهران

فروش دستگاه - زمینشوی

فروش - زمین شوی رای نظافت سریع  سالن های ورزشی، تمیز کردن و نظافت مکانیزه در ورزشگاه ها و باشگاه های پرورش اندام ، تمیز کردن ... میشود. این تجهیزات نظافت  صنعتی

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۱:۴۶ | ghavami1

دستگاه نظافت در صنایع غذایی

کف شوی  صنعتی است که برای نظافت در صنایع غذایی، تمیز کردن کف  سالن های تولید و بسته بندی در... است شرکت اتحاد صنعت صدرا

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۱:۴۵ | ghavami1