سالن پرورش قارچ در تهران

اجرای سیستم های کنترلی سالن پرورش قارچ و گلخانه

سیستم های کنترلی  سالن های  پرورش  قارچ و گلخانه.با بالاترین دقت..دارای...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | جنت طلب