سینک پلیمری ضد اسید در تهران

سکوبندی آزمایشگاه 6- 55277555 مهداد طب

مهندسی پزشکی مهداد طب تولید... نگهداری مواد فرار آزمایشگاهی ,  سینک و کاپ  سینک آزمایشگاهی ,  پلیمری ,  سینک رزین اپوکسی , سرامیکی  سینک

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ روز پیش | سردخانه جسد

تجهیزات پزشکی مهداد طب 6-55277555

مهندسی پزشکی مهداد طب تولید... کن اتوماتیک , شیر چشم الکترونیک  سینک اسکراب , شیر اسکراب  سینک , ... ترولی اورژانس , ترولی ecgسینک  پلیمری

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | تجهیزات پزشکی

تولید بنچ آزمایشگاهی استیل داروسازی

شرکت کارن پویا نوآور تولید... و هود های یکپارچه از استیل ضد  اسید و بنچ آزمایشگاهی داروسازی... ترازو ضد لرزش آزمایشگاهی انواع  سینک ها شامل  سینک

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر