طراحی کنترل شبکه در تهران

PLANTFLOW 6.0

این نرم افزار یک برنامه تک منظوره برای ساده سازی فرآیند تحلیل جریان  شبکه های لوله کشی میباشد. این برنامه با محاسبه افت فشار و سرعت جریان در ... اطلاعات مدل را  کنترل

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۸:۱۸ | پیمان ناصری

انجام برنامه نویسی و طراحی سایت ن ASP,C#,MATLAB,JA

انجام کلیه پروژه های دانشجویی... جدول زمانبندی توافقی مشاوره و  طراحی پرسش نامه و انجام مصاحبه... تصویر فازی* الگوریتم ژنتیک*  شبکه عصبی *هوش مصنوعی * شبیه...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۲:۲۲ | صادری