فیدر ویبره ای در تهران

کیسه پر کن

کیسه پر کن -پیمانه توزین... هنگام پرشدن ( بیگ بگ) -مجهز به  ویبره جهت تراکم مواد پرشونده در... الکترونیک :info@taba-towzin.com

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ روز پیش | شرکت مهندسی طبا توزین

فیدر یا تغذیه کننده

 فیدر یا تغذیه کننده در کلیه خطوط فرآوری مواد اولیه دستگاه خط شاتونی، با دهنه 400 الی 1200 میلی متر به همراه مکانیزم تغییر در جهت کنترل دبی 2 –  فیدر

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | شرکت دایان صنعت سبز

کیسه پر کن

کیسه پر کن -پیمانه توزین... هنگام پرشدن ( بیگ بگ) -مجهز به  ویبره جهت تراکم مواد پرشونده در... الکترونیک : info@farasooeng.com

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | شرکت مهندسی فراسو توزین