مشاوره برند در تهران

مشاوره برندینگ و دیزاین

بابک سلطانی مدیر هنری و... فرد یا محصول یا شرکتی می تواند  برند باشد.  برند یک محصول یا لوگویی خاص نیست...  برندینگ من: be.net/babaksoltani

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | بابک سلطانی