مشاوره مدیریت در تهران

آموزش و مشاوره مدیریت پروژه

- آموژش و  مشاوره کاربردی  مدیریت پروژه بر اساس الگوی pmbok جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید .

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ روز پیش | بهرام قدیری

مشاوره مدیریت منابع انسانی

 مشاوره مدیریت منابع انسانی پشتیبانی و اجرای پروژه های بهبود سرمایه انسانی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ ماه پیش | رایان راهبرد چابک

خدمات مشاوره مدیریت

خدمات  مشاوره مدیریت طراحی سیستمهای  مدیریت عارضه یابی و استاندارد... قیمت تمام شده و سود آوری سازمان

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ ماه پیش | فردوسی نیا