نرم افزار مدیریت جوجه کشی در تهران

نرم افزار مدیریت مرغ مادر،اجداد،گوشتی،تخمگذار

این  نرم  افزار جهت  مدیریت جامع مزارع پرورش مرغ در کلیه... که در مزارع مرغ از ابتدای ورود  جوجه یکروزه تا رسیدن به مرحله...  کشی ، برگشت از کارخانه  جوجه

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۳۹ | شرکت مهندسی آتی نگرمهر