نرم افزار مدیریت مزارع در تهران

نرم افزار مدیریت مرغ مادر،اجداد،گوشتی،تخمگذار

این  نرم  افزار جهت  مدیریت جامع  مزارع پرورش مرغ در کلیه سطوح گوشتی و تخمگذار و کنترل فعالیتهایی که در ... مراجعه فرمایید.

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۳۹ | شرکت مهندسی آتی نگرمهر

نرم افزار آموزش شیلات

به نام خدا خدمات گروه... پروژه های فناوری اطلاعات و تهیه  نرم  افزارهای تخصصی آبزیان 2.برگزاری ... آبزیان •برنامه ریزی تولید در  مزارع

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۳۷ | شرکت مهندسی آتی نگرمهر