پرورش قارچ در تهران

اجرای سیستم های کنترلی سالن پرورش قارچ و گلخانه

سیستم های کنترلی سالن های  پرورش قارچ و گلخانه.با بالاترین دقت..دارای...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | جنت طلب

اجرا سالن های مکانیزه پرورش قارچ دکمه ای

شرکت پیشگام تهویه تاو مشاوره.طراحی.اجرا سالن های مکانیزه  پرورش قارچ دکمه ای مشاوره.طراحی.اجرا سیستم های تهویه مطبوع

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | جنت طلب

راهنمای جامع پرورش قارچ خوراکی

مجموعه آموزشی راهنمای جامع  پرورش قارچ خوراکی (دکمه ای و صدفی)/بصورت... آموزشی نحوه آماده سازی سالنهای  قارچ و کمپوست زنی فیلم اموزشی نحوه رشد و نمو

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر