کباب زن در تهران

آماده به کار سرآشپز و تخته کار کباب زن درجه یک

سرآشپز و تخته کار  کباب زن درجه یک کار به صورت ساعتی 10000ده هزارتومان در صورت نیاز تماس بگیرید

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ سال پیش | سفری