کیت آزمایشگاهی در تهران

کیت آزمایشگاهی الایزا تخمک گذاری (LH)

 کیت آزمایشگاهی الایزا تخمک گذاری (lh)

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | teberooz

کیت آزمایشگاهی الایزا انعقاد خون

 کیت آزمایشگاهی انعقادی pt 4ml کیت  آزمایشگاهی انعقادی ptt 5ml

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | teberooz

کیت آزمایشگاهی الایزا گروه های خونی

 کیت های  آزمایشگاهی الایزا anti h.pyloriga 96 test کیت های

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۲:۵۶ | teberooz

کیت آزمایشگاهی الایزا پرولاکتین (شیردهی)(PRL)

 کیت آزمایشگاهی الایزا پرولاکتین (شیردهی)(prl)

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | teberooz

کیت های آزمایشگاهی الایزا Ferritin

خرید  کیت  آزمایشگاهی( ferritin ) (الایزا) شرکت طب روز انواع های  آزمایشگاهی الایزا را با قیمتی مناسب... www.teberooz.ir مراجعه فرمایید .

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | teberooz2

کیت آزمایشگاهی الایزا ویتامین D

مزایا:نیازبه رقیق سازی مج... زمانی2.5-2جواب میدهد-

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | teberooz

کیت های آزمایشگاهی الایزا Anti H.pylori IgG

فروش  کیت های  آزمایشگاهی الایزا (anti h.pylori igg) جهت خرید  کیت آزمایشگاهی الایزا فروش(anti h.pylori... www.teberooz.ir مراجعه فرمایید .

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | teberooz2

کیت های آزمایشگاهی الایزا پنل تیروئید

 کیت آزمایشگاهی الیزا lh 192 test کیت  آزمایشگاهی الیزا prolactin 96 test کیت

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | teberooz

کیت های آزمایشگاهی الایزا Estradiol

تلفن تماس : 02188170543 شرکت طب روز نماینده معتبر فروش انواع  کیت های  آزمایشگاهی محصول estradiol را با قیمتی... www.teberooz.ir مراجعه فرمایید.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | teberooz2

کیت های آزمایشگاهی الایزا Free Testosterone

تلفن تماس : 02188170543 شرکت طب روز نماینده معتبر فروش انواع  کیت های  آزمایشگاهی محصول free testosterone... www.teberooz.ir مراجعه فرمایید.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | teberooz2

کیت های آزمایشگاهی الایزا β-hCG

تلفن تماس : 02188170543 شرکت طب روز نماینده معتبر فروش انواع  کیت های  آزمایشگاهی محصول β-hcg را با قیمتی... www.teberooz.ir مراجعه فرمایید.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | teberooz2

کیت های آزمایشگاهی الایزا پنل های عفونی

 کیت های  آزمایشگاهی الایزا hiv ag/lab4gen 96test

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | teberooz

کیت های آزمایشگاهی الایزا FSH

تلفن تماس : 02188170543 شرکت طب روز نماینده معتبر فروش انواع  کیت های  آزمایشگاهی محصول fsh را با قیمتی مناسب... www.teberooz.ir مراجعه فرمایید.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر