گاو گوشتی در تهران

ثبت و واگذاری برندتجاری -علامت تجاری -لوگو

مرکزتخصصی ثبت برندتجاری ثبت... غذایی واگذاری نام تجاری محصولات  گوشتی پروتینی واگذاری و فروش... بازار با علامت تجاری که تصویر یک  گاو داشته باشد مردود...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۵:۳۰ | ghasemi

طرح توجیهی و 4000بانک طرح توجیهی

پایگاه 3000طرح، کاملترین... آوری شیر جدید طرح توجیهی پرورش  گاو شیری 50 راس طرح تولید دستگاه...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | مهندس تـألّـهی